Instagramın En Zengin Üyeleri

Teknoloji her geçen gün gelişirken interneti kullanma yaşı da gittikçe düşmekte ve kullanıcılar da sosyal mecralarda daha fazla vakit geçirmektedir. Sosyal medyaların sadece bireysel değil ticari amaçlarla da kullanılması bu alanı büyük bir Pazar alanı haline getirirken sektörün büyümesi de sosyal mecraları finansal açıdan güçlendirmiştir. En çok büyüme gösteren ve yoğun bir kullanılma oranına sahip […]